Bilietų įsigyjimo taisyklės ir dalyvavimas renginyje

Sąvokos
1.Organizatorius – VšĮ Atma LT
2.Renginys – Renginys internetu (online)
3.Dalyvis – asmuo įsigijęs bilietą pagal nustatytas organizatoriaus taisykles ir todėl turintis teisę dalyvauti renginyje internetu.
4.Bilietas – dokumentas patvirtinantis teisę į dalyvavimą renginyje už kūrį užmokėtą pagal organizatoriaus nustatytas taisykles ir kainas
5.Bilietų platinimo sistema – programinė sistema kuri sujungia klientą (Dalyvį) ir organizatorių, kad įsigyti bilietą ir atsiskaityti už jį.

Bendrosios nuostatos
Įsigydamas bilietą į Renginį internetu asmuo atlieka sandorį tarp savęs ir Organizatoriaus, sutinka su Organizatoriaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis – tokiu būdu tampa Renginio Dalyviu. Organizatorius įsipareigoja – suorganizuoti Renginį Dalyviui (-iams) internetu.

Bilietų įsigijimo tvarka
Prieš įsigydamas bilietą Dalyvis privalo susipažinti ir sau įsivertinti visą informaciją apie renginį - ar jis iš tikrųjų nori ir turi galimybę dalyvauti būtent šiame renginyje? Įsigijęs bilietą dalyvis tuo pačiu patvirtina, kad jam yra aiškus renginio turinys, jis nori internetu dalyvauti jame. Dalyvis yra atsakingas už pateiktą tikslią informaciją apie save (viena dažniausių klaidų netikslus el. pašto adresas).
Iškart įsigijus Bilietą ar Bilietus dalyvis turi nedelsiant patikrinti visą informaciją - kainą, kitas užsakytas paslaugas renginio metu (pvz.:vertimui ). Negavus Bilietų į elektroninį paštą nedelsiant kreiptis į Bilietų platinimo sistemą arba Organizatorių.
Vėliau dalyvio pretenzijos neatitinkančios šios Bilietų įsigijimo tvarkos bus laikomos nepagrįstomis.
Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami, todėl prieš perkant bilietus dar kartą apsvarstykite, ar galėsite atvykti į renginį, kiek ir kokių bilietų Jums reikia.
Už bilieto suklastojimą atsakomybė tenka pagal LR įstatymus.
Dalyvis turi teisę atgauti visus pinigus už bilietą (-us) jei dėl Organizatoriaus kaltės renginys yra perkeliamas į kitą dieną ir Dalyvis atsisako jame dalyvauti arba Renginys yra atšaukiamas. Pinigai gražinami per 30 kalendorinių dienų.
Jei dėl nenugalimos jėgos „Force Majeure“ neįvyksta renginys ar jo dalis Organizatorius ir Dalyvis tariasi tarpusavyje arba turi teisę elgtis pagal tokiais atvejais numatytą LR įstatymų tvarką.
Pirkimo sąskaitą faktūrą galima sugeneruoti ir atsisiųsti į jūsų el. paštą pažymint langelį, užpildant savo duomenis. Jei jūs nesugeneravote, bet vėliau užsakėte šią paslaugą ar (arba) informacija apie dalyvį sąskaitoje faktūroje buvo neteisingai suvesta ir norite ją ištaisyti, šios papildomos paslaugos kaina yra 9 eurai.

Dalyvavimas
Organizatorius atsiunčia Dalyviui prisijungimo nuorodą ir kodą kurių pagalba Dalyvis prisijungęs prie programos numatyta data ir laiku pradeda dalyvauti renginyje.
Norėdamas dalyvauti Renginyje (tiek video, tiek audio translacijoje internetu) kiekvienas Dalyvis privalo įsigyti Bilietą. Vienas Bilietas yra skirtas vienam Dalyviui, todėl naudodamiesi vienu įrenginiu gali dalyvauti papildomai kiti asmenys tik įsigiję Bilietus.
Dalyvis įsigijęs Bilietą negali perduoti Renginio nuorodos ir kodo tretiesiems asmenims arba retransliuoti renginį.  
Organizatorius be atskiro įspėjimo vienašališkai gali panaikinti Bilietą ir sustabdyti prieigą prie renginio Internetu, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir dėl to trukdo renginio eigai, o taip pat kai Dalyvis pažeidinėja Organizatoriaus nustatytas taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai. Savo prisijungimo lange demonstruoja nepriimtinus vaizdus ir garsus arba nesankcionuotą reklamą (arba tai kas gali būti priimta kaip reklama arba propagavimas). Tokiu atveju už Bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.
Organizatorius neatsako už vykdant Renginį internetu ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.
Organizatorius neatsako už Dalyvio naudojamo interneto pralaidumą, prietaisų kokybės ir programinės įrangos veikimą bei sugebėjimą jais naudotis. Jei bus atsiųstos rekomendacijos ir instrukcijos Dalyviui rekomenduojama jas išstudijuoti.
Organizatorius tvirtai rekomenduoja Dalyviui dalyvauti renginyje internetu įjungus vaizdo kamerą kuri jį rodys kartu su visais kitais dalyviais kas sukuria bendrumo ir pilnumo atmosferą, labiau leidžia panirti į renginio tikslą, išskyrus tuos atvejus kai pranešėjas paprašo išjungti vaizdą.
Dalyvis supranta, kad nurodytas pradžios ir pertraukų laikas gali šiek tiek vėluoti, keistis ir dėl to pretenzijų neturi.
Dalyvis sutinka, kad Renginio metu Organizatorius jį filmuotų, fotografuotų bei darytų garso įrašus, taip pat, kad Organizatorius be atskiro įspėjimo neatlygintinai naudotų Dalyvio nuotraukas bei vaizdo ir garso įrašus reklamos ar kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo ir garso įrašai bus Organizatoriaus nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas atlygis.
Šiame Renginyje internetu garso ir vaizdo įrašas ar jo dalies yra draudžiamas, išskyrus kai yra gautas Organizatoriaus leidimas. Jei leidimas gautas įrašą galima naudoti tik Dalyviui asmeniškai/tiesiogiai. Įrašų negalima perduoti tretiesiems asmenims, skelbti socialiniuose tinkluose,  video portaluose ar kur kitur.  
Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį bei komunikaciją.
Organizatorius turi teisę keisti Bilietų kainas ir jų politiką tolimesniais rinkodaros  tikslais išskyrus Bilietus kurie jau buvo įsygyti. Jei kainos sumažėja Organizatorius nėra įpareigotas gražinti jau įsigyto Bilieto ir pamažėjusios kainos skirtumą Dalyviui.

Работает на Creatium